Volem

“formar homes i dones de futur”

capaços de ser feliços i contribuir a la millora de la societat,

“ensenyant-los a tractar els altres com ens agrada que ens tractin a nosaltres”.

Proposem una educació integral que inclou totes les dimensions de l’ésser humà i facilita el màxim desenvolupament de les capacitats dels nostres alumnes, i el seu creixement equilibrat i harmònic, amb una sòlida i acurada formació humana, intel·lectual, espiritual i comunitària.

Amb un projecte educatiu que ofereix coherència entre Fe cristiana, cultura i vida. Que ajuda a créixer en valors, fomenta la capacitat de pensar, l’esperit crític, una moral i una ètica ben formades, la recerca de la veritat, el descobriment i vivència de la Fe, el coneixement d’un mateix, l’autoestima, l’ordre i l’autodisciplina, l’esforç, el respecte, la responsabilitat…

Amb una formació constant dels docents, innovacions metodològiques, coneixement i bon ús de les noves tecnologies, anglès des de la Llar d’Infants, educació emocional, diversificació en l’organització dels grups, grups reduïts, seguiment personalitzat de cada alumne…